Parafia Niechanowo

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie ul. Różana 54. 62-220 Niechanowo


Zarys historyczny

ok. 1300 roku – ufundowanie przez rodzinę Porajów-Różyców pierwszej świątyni na najwyższym wzniesieniu w okolicy, w miejscu dawnego ośrodka kultu pogańskiego
1532 – ufundowanie przez Jana Tomickiego nowej świątyni, która istnieje po dzień dzisiejszy
1578 – ufundowanie przez magnata Krzysztofa Tomickiego dwóch dzwonów
1635 – kradzież z obrazu Matki Bożej Niechanowskiej srebrnej korony oraz innych wartościowych przedmiotów
1656 – konsekracja nowego portatylu z relikwiami św. Zefiryna i św. Konstancji przez bp. Stanisława Święcickiego
1668 – przywiezienie z Rzymu relikwii św. Maksyma z Turynu i umieszczenie ich w ołtarzu głównym
1693 – ufundowanie przez Proboszcza Lochmana chrzcielnicy, służącej po dzień dzisiejszy
przełom XVII i XVIII – liczne kradzieże przez Moskali, Kozaków i złodziei m.in. w związku z wojną północną; kościół był w stanie kompletnej ruiny i groził zawaleniem. Nabożeństwa odbywały się w kaplicy pałacowej dworu Działyńskich.
1753-1780 – generalny remont świątyni, uzupełnienie jej wyposażenia
5 VII 1780 – poświęcenie nowego portatylu z relikwiami św. Benedykta i św. Krescencjusza oraz ponowna konsekracja świątyni przez bp. Jana Karskiego
6/7 X 1806 – kradzież drogocennych przedmiotów z kościoła
21/22 III 1831 – kolejna kradzież (cenne materiały, kielich, puszka do Najświętszego Sakramentu, wota)
1870 – dekret papieski, dotyczący rocznicy poświęcenia kościoła, która ma być obchodzona 30 sierpnia
1906 – dobudowanie murowanej części kościoła od strony zachodniej
1916 – remont kościoła przez Proboszcza ks. Maksymiliana Mrugasa
1926-1927 – kapitalny remont świątyni z inicjatywy Proboszcza Mrugasa
22 V 1941 – zamknięcie kościoła przez Niemców
11 II 1945 – pierwsza Msza święta po zakończeniu wojny
1956 – poświęcenie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zapoczątkowanie Nowenny ku Jej czci oraz remont kościoła
1963 – umieszczenie we wnękach ściany frontowej figur: św. Stanisława Kostki, św. Wojciecha, św. Michała Archanioła, św. Józefa i św. Jana Chrzciciela oraz na południowej ścianie świątyni tablicy pamiątkowej ku czci ks. Szlachty
1973 – ufundowanie ołtarza posoborowego 
1984 – remont świątyni, założenie boazerii, wymiana posadzki oraz oświetlenia i organów
2014 – wymiana nagłośnienia w świątyni, wykładziny w nawie kościoła, zamontowanie mat grzewczych na podłodze
2015 – remont zakrystii, wymiana okien, elewacji i dachu murowanej części świątyni, odnowienie figur świętych ze ściany frontowej
Created by WhiteIt Michał Basiński