Parafia Niechanowo

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie ul. Różana 54. 62-220 Niechanowo


Cmentarze

Początek istnienia świątyni, jest początkiem tutejszego cmentarza. Pierwsze pisane informacje dotyczące tutejszego cmentarza, pochodzą z 1784 roku. Dowiadujemy się z nich, że staraniem ks. Kiełkowicza cmentarz został otoczony płotem z drewna. W miarę rozwoju wsi, zaistniała konieczność powiększenia cmentarza. Dokonał tego ks. Trojanowicz w 1859 roku, wydłużając obszar grzebalny w kierunku północnym. Jednakże ze względu na niskie położenie zaadaptowanego terenu, konieczne było zwiezienie z całej parafii 1050 fur ziemi, podwyższając tym samym dolną część cmentarza o trzy stopy, tj. około 90cm . Uroczyste poświęcenia miejsca pochówku dokonał ks. Karol 28 października tego samego roku. O ówczesnym wyglądzie cmentarza, dowiadujemy się również z opisu parafii dokonanego przez ks. Jakuba Dolnego. Pisze on, że w 1873 roku, cmentarz jest kamienistym płotem opasany, topolami obsadzony i upiększony rozmaitymi krzewami. Kiedy proboszczem został ks. Staszak, zamierzał przedłużyć cmentarz w kierunku północnym. W tym celu rozebrał płot w tamtej części. Jednakże nie otrzymał zgody władz gminy. Parafia posiada także nowy cmentarz, o powierzchni 0,5 ha, znajdujący się przy ul. Bocznej. Prace związane z urządzaniem nowego cmentarza podjął już podczas pobytu na probostwie ks. Jan Michalski. Jednakże dopiero staraniem ks. Szermenta dobiegły one końca. Poświęcenia dokonał bp Bogdan Wojtuś dnia 30 maja 1989 roku. W Niechanowie znajduje się także cmentarz choleryczny z 1849 roku, na którym przez wieki, podczas panowania epidemii, chowani byli wierni. Podobny cmentarz założono w Miroszce.

Created by WhiteIt Michał Basiński