Parafia Niechanowo

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie ul. Różana 54. 62-220 Niechanowo


Kalendarium Przygotowania do I Komunii Świętej

Spotkanie  z  rodzicami 
w dniu 23 lutego 2020 r.
Kalendarium  przygotowania do
I Komunii  Św i ę t e j – II Etap
Parafia św. Jakuba Ap. w Niechanowie

Spowiedź św. dzieci

I spowiedź św. 18 kwietnia godz.10.00 (sobota)

II spowiedź św. 16 maja godz. 10.00 (sobota)

W kościele rodzice, chrzestni i najbliżsi po południu od godz.16.30

Poświęcenie książeczek 15 marca na Mszy św. o godz.11.00
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 10 maja na Mszy św. o godz. 11.00
Katechezy z dziećmi w kościele będą się odbywały:

11.03.2020 godz.16.15 ( środa)
17.04.2020 godz.16.15 (piątek)

W Wielki Czwartek 9 kwietnia Msza św. w intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców

P r ó b y

I próba 8 m a j a godz. 16.00 ( piątek)
II próba 11 m a j a godz. 16.00 ( poniedziałek)
III próba 12 m a j a godz. 16.00 ( wtorek)
IV próba 13 m a j a godz. 16.00 ( środa)
V próba 14 m a j a godz. 16.00 ( czwartek ) – próba generalna
24 marca we wtorek Msza św. dla rodziców w ramach rekolekcji parafialnych i po Mszy św., spotkanie z rekolekcjonistą w kościele.
8 maja w piątek czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem dla rodziców o godz.19.00
Sprzątanie kościoła w czwartek 14 maja o godz.19.00

I K o m u n i a ś w. 17 m a j a 2020 roku o godz.10.30.
Zbiórka przed kościołem o godz. 10.15

Ks. Andrzej Ziółkowski
Proboszcz

Created by WhiteIt Michał Basiński