Parafia Niechanowo

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie ul. Różana 54. 62-220 Niechanowo


Pierwsza Komunia Święta

S p o t k a n i e z r o d z i c a m i
w dniu 13 lutego 2022 r.
K a l e n d a r i u m przygotowania do
I K o m u n i i ś w i ę t e j – II Etap
Parafia św. Jakuba Ap. w Niechanowie

Spowiedź św. dzieci

będzie tylko jedna przed I Komunią św.
spowiedź św. 14 maja godz. 9.00 (sobota)
W kościele rodzice, chrzestni i najbliżsi w piątek 13 maja od godz.16.30
Poświęcenie książeczek 27 marca na Mszy św. o godz.11.00
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 8 maja na Mszy św. o godz. 11.00

Katechezy z dziećmi w kościele, będą się odbywały:

23.02.2022 godz.16.15 ( środa)
10.03.2022 godz.16.15 (czwartek)

Od poniedziałku 28 marca do środy 30 marca rekolekcje szkolne dla
dzieci
W piątek 8 kwietnia o godz.17.30 Droga Krzyżowa dla Rodziców
W Wielki Czwartek 14 kwietnia Msza św. w intencji dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców

P r ó b y

I próba 5 m a j a godz. 16.00 ( czwartek)
II próba 9 m a j a godz. 16.00 ( poniedziałek)
III próba 10 m a j a godz. 16.00 ( wtorek)
IV próba 11 m a j a godz. 16.00 ( środa)
V próba 12 m a j a godz. 16.00 ( czwartek ) – próba generalna
Sprzątanie kościoła w czwartek 12 maja o godz.19.00
I K o m u n i a ś w. 15 m a j a 2022 roku o godz.10.30.

Zbiórka przed kościołem o godz. 10.15

B i a ł y T y d z i e ń od poniedziałku 16 maja do piątku 20 maja.

Msza św. o godz. 18.00

Ks. Andrzej Ziółkowski
Proboszcz

Created by WhiteIt Michał Basiński