Parafia Niechanowo

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie ul. Różana 54. 62-220 Niechanowo


Program Misji św. i nawiedzenia kopi obrazu Jasnogórskiego

Niechanowo
23-24 listopada 2022
PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH
Parafia św. Jakuba Apostoła w Niechanowie

12.11 – 20.11.2022

Sobota 12 listopada 2022:
18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
Niedziela 13 listopada 2022:
Dzień Stawania w Prawdzie – Rozpoczęcie Misji Św.
W czasie wszystkich Mszy św. nauki misyjne
Poniedziałek 14 listopada 2022:
Dzień Żywej Wiary – Sakrament Chrztu Świętego
(Na każdej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przynosimy ze sobą świece.)
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
17.30 – Nabożeństwo misyjne
18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
Wtorek 15 listopada 2022:
Dzień Dojrzałości Chrześcijańskiej – Sakrament Bierzmowania
Na każdej Mszy św. indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
16.00 Nabożeństwo dla dzieci
17.30 – Nabożeństwo
18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
19.30 – Nauka stanowa dla kobiet
Środa 16 listopada 2022:
Dzień pokutny – Sakrament Pokuty i Pojednania
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
19.30 – Nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 – Apel Jasnogórski

Czwartek 17 listopada 2022:
Dzień Miłości Małżeńskiej – Sakrament Małżeństwa
(Podczas każdej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich)
Składka podczas Mszy św. na cele Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny.

8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
16.00 – Nabożeństwo dla dzieci
17.30 – Nabożeństwo różańcowe
18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
19.30 – Nauka stanowa dla małżonków, rodziców i wychowawców

Piątek 18 listopada 2022:
Dzień Osobistej Refleksji – Rzeczy Ostateczne
8.30 – Okazja do spowiedzi dla Chorych
9.00 – Msza Św. z nauką misyjną i Sakramentem Namaszczenia Chorych
11.00 – Odwiedziny chorych w domach
17.30 – Nabożeństwo
18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
19.30 – Nauka stanowa dla młodzieży i przygotowujących się do bierzmowania

Sobota 19 listopada 2022:
Dzień Spowiedzi Misyjnej – Zawierzenie Parafii NMP
Spowiedź od godziny 10.30 do 12.00 oraz od 15.00 do 17.00
8.45 – Modlitwy poranne
9.00 – Msza Św. z procesją na cmentarz
17.30 – Nabożeństwo
18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich
19.30 – Nauka stanowa dla młodzieży i przygotowujących się do bierzmowania
Niedziela 20 listopada 2022:
Dzień Wspólnoty – Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa

Składka podczas Mszy św. na cele Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny.
W czasie wszystkich Mszy św. nauki misyjne.
Po Mszy Św. o godz. 11.00 Nabożeństwo na zakończenie Misji: adoracja
Krzyża Misyjnego, odnowienie przyrzeczeń wierności Krzyżowi, poświecenie
krzyży domowych i błogosławieństwo misyjne z odpustem zupełnym.

Nawiedzenie dzień 1
środa 23 listopad 2022

16.45

procesja z kościoła na przywitanie obrazu (ul. Miodowa wjazd do Niechanowa)

18.00

Msza św. powitania pod przewodnictwem Prymasa Polski

20.15 do 21 .00
czuwanie młodzieży

21.00
Apel Jasnogórski – Ojciec Paulin Kustosz Obrazu

21.30

Msza św. w intencji powołań (Mszę św. poprowadzi i kazanie wygłosi
syn naszej parafii Ks. Leszek Zych

23.00 – 7.00
czuwanie wg planu

23.00 – 24.00 Arcugowo i ul. z Niechanowa: Gnieźnieńska, Kolejowa, Polna i Boczna

24.00 – 1.00 Drachowo i ul. z Niechanowa: Parkowa, Topolowa, Brzozowa
1.00 – 2.00 Goczałkowo i ul. z Niechanowa: Radosna, Słoneczna, Kwiatowa i Zielona

2.00 – 3.00 Nowa Wieś i ul. z Niechanowa: Długa, Pogodna i Łąkowa
3.00 – 4.00 Marysin i ul. z Niechanowa: bloki 1, 2 i 3 i Krótka
4.00 – 5.00 Mikołajewice ul. z Niechanowa: Ogrodowa, Zacisze, Wierzbowa, Lipowa

5.00 – 6.00 Miroszka ul. z Niechanowa: Nowa, Różana
6.00 – 7.00 Ul. Miodowa, Spokojna, Liliowa

Nawiedzenie dzień 2
czwartek 24 listopad 2022

7.00
Godzinki ku czci NMP
7.30
Msza św. z kazaniem
9.00
różaniec
9.30
Msza św. dla starszych i chorych – odprawia Ojciec Paulin
Kustosz Obrazu ( z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych)

11.30
Msza św. dla rodzin z dziećmi
z błogosławieństwem matek i dzieci

13.00
Msza św. dla młodzieży
14.30
różaniec
16.00

Msza św. dziękczynna za Nawiedzenie

15.45
pożegnanie obrazu

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOSKIEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i
cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia
ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała
Ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Created by WhiteIt Michał Basiński