Parafia Niechanowo

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie ul. Różana 54. 62-220 Niechanowo


Przygotowania do I Komunii św. – II etap

K a l e n d a r i u m p r z y g o t o w a n i a d o I K o m u n i i ś w i ę t e j – II Etap
Parafia św. Jakuba Ap. w Niechanowie

Spowiedź św. dzieci

I spowiedź św. 21 kwietnia godz. 16.00 (piątek)
II spowiedź św. 19 maja godz. 16.00 (piątek)
W kościele rodzice, chrzestni i najbliżsi po południu w sobotę 20 maja od godz. 16.30.

Katechezy z dziećmi w kościele będą się odbywały:
01.03.2023 godz. 16.00 ( środa)
24.03.2023 godz. 16.00 (piątek
14.04.2023 godz. 16.00 (piątek)
Droga Krzyżowa dla rodziców w piątek 17 marca o godz. 20.00
W Wielki Czwartek 6 kwietnia Msza św. w intencji dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców
Poświęcenie książeczek – 19.03 na Mszy św. o godz.11.00.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ze świecami 14 maja o
godz.11.00 (niedziela)
Sprzątanie kościoła w czwartek 18.05. od godz.19.00
Gorzkie Żale godz. 14.15 w Niedziele Wielkiego Postu

P R Ó B Y

I próba 10 m a j a godz. 16.00 ( środa)
II próba 15 m a j a godz. 16.00 ( poniedziałek)
III próba 16 m a j a godz. 16.00 ( wtorek)
IV próba 17 m a j a godz. 16.00 ( środa)
V próba 18 m a j a godz. 16.00 ( czwartek ) – próba generalna
14 maja w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem dla rodziców
I K o m u n i a ś w. 21 m a j a 2023 roku o godz.10.30.

Zbiórka przed kościołem o godz. 10.15

Created by WhiteIt Michał Basiński